E.L.Bernhard Restauratie
Restauratie van lijsten, meubels en vergulde objecten.

Op dit atelier werken wij aan het conserveren en restaureren van kunst- en gebruiksvoorwerpen. Met een specialisatie in het behandelen van gepolychromeerde en vergulde oppervlakken van schilderijlijsten, houten objecten en (moderne) meubelen. Er wordt voornamelijk gewerkt aan objecten uit museale collecties maar ook particulieren kunnen met hun meubel, lijst of voorwerp hier terecht. Zo nodig kan voorafgaand aan de behandeling wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden naar de materiaal-technische aspecten van het object. Het hier uit voortkomend behandelingsvoorstel wordt overlegd met de klant, waarna de restauratie op professionele wijze wordt uitgevoerd. De (restauratie-) geschiedenis van het object, de natuurlijke veroudering en de reversibiliteit (omkeerbaarheid) van de uitgevoerde behandeling zijn aspecten die meegenomen worden in keuze voor de meest geschikte behandeling.
Het atelier is goed bereikbaar en voldoet aan alle kwalitatieve randvoorwaarden om de objecten op een verantwoorde manier te behandelen.

Naast het bovenstaande is het mogelijk nieuw ontworpen lijsten of historische stijllijsten te laten maken in samenspraak met de kunstenaar of eigenaar van een werk. Deze ontwerpen worden op traditioneel-ambachtelijke wijze met de hand vervaardigd.